Сфери на дейност:

Кантората предоставя услуги в сферата на гражданското право, търговското право, семейното и наследственото право, трудовото право, вещното и облигационното право...

Вижте всички сфери на нашата дейност

Правни услуги:

Регистрация на ООД, ЕООД, АД, ЕТ, сдружения и фондации,събиране на вземания, имуществени спорове; Семейноправни въпроси, брачни договори, бракоразводни дела; Наследствени въпроси, завещания, делби; Изготвяне на различни видове договори; Водене на изпълнителни дела;

Прочети още
Абонамент

Абонамент

Онлайн консултация

Онлайн консултация

Чужди граждани

Чужди граждани

Популярни Казуси от практиката

Казус от практиката –Внимавайте, когато давате пълномощно

Три пъти помислете, преди да подпишете генерално пълномощно , свалено от интернет

Масова практика е хора, които заминават за дълго в чужбина  и възрастни, трудно подвижни хора да подписват такива общи пълномощни, в резултат на което упълномощителите стават жертва на измами или злоупотреби от страна на техните пълномощници.

Какво трябва да съдържа пълномощно за покупко–продажба на недвижим имот?

Казуси от практиката:

Тук се пише на разбираем език за нещата от живота, с които гражданите се сблъскват най-често

Съвет:

Информацията не е достатъчна, за да водите успешно сами съдебни процеси. Търсете навреме професионална помощ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ