Онлайн консултация

За Ваше удобство адвокатска кантора „Биляна Симеонова & Партньори “ предлага ON –LINE консултации по проблеми, изложени от Вас в подходящата форма. Ако желаете да изпратите запитването си онлайн, моля попълнете следната форма за обратна връзка:

Моля, пишете на кирилица. Благодарим Ви!

Име *

Имейл *

Телефон *

Запитване

Как да формулирам въпроса си?
Формулирайте въпроса си точно и лаконично, като задължително упоменете:

1. Естеството на проблема в дати и факти, без да добавяте свои коментари.

2. Кои са засегнатите страни по този проблем?

З. С какви документи разполагате?

4. Пред приемал и ли сте нещо по въпроса и ако да – какво?


В какво се състои ON –LINE консултацията?

Ние можем да Ви дадем общ и насочваш отговор по въпрос от правно естество, който да Ви ориентира: дали вашият проблем представлява правен казус с гражданско – правен характер; какви биха били най-общо стъпките, които следва да се предприемат за разрешаването му; какви ще бъдат приблизително разноските за това; дали даденият проблем е от нашата компетентност. Кога ще получите отговор? Вашият въпрос ще бъде разгледан и обсъден при първа възможност и ще получите отговор на посочения от Вас е-mail най-късно до една седмица.

СЪВЕТ: Ако изпратите на адвоката и-мейл чрез тази услуга, Вашият и-мейл няма да създаде връзка клиент-адвокат и не е необходимо да бъде третиран като привилигирован или конфенденциален.

Не изпращайте поверителна или лична информация чрез тази и-мейл услуга. Адвокатът, на когото сте писали, може да не приеме да му станете клиент. Още повече, Интернет не е абсолютно сигурна среда и е възможно Вашият и-мейл да бъде прихванат и прочетен от трети лица.