юни 24

Тълкувателно решение 1/2016 година от 21.06.2018 година ВКС относно обезщетението за неимуществени вреди

С Тълкувателно решение 1/2016 година от 21.06.2018 година ВКС прие, че материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени в Постановление № 4 от 25.05.1961 г. и Постановление №5 от 24.11.1969 г. на Пленума на Върховния съд, и по изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени. Обезщетение се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди. В наказателния процес тази материална легитимация може да бъде реализирана само от лицата, изброени в Постановление № 4 от 25.У.1961 г. и Постановление № 5 от 24.Х1.1969 г. на Пленума на Върховния съд, както и от братята и сестрите на починалия и от неговите възходящи и низходящи от втора степен. Като ВСК обяви за изгубило сила Постановление № 2 от 30.Х1.1984 г. на Пленума на Върховния съд.