Популярни Казуси от практиката

Казус от практиката –Внимавайте, когато давате пълномощно

Три пъти помислете, преди да подпишете генерално пълномощно , свалено от интернет

Масова практика е хора, които заминават за дълго в чужбина и възрастни, трудно подвижни хора да подписват общи пълномощни, в резултат на което упълномощителите стават жертва на измами или злоупотреби от страна на техните пълномощници.

Казуси от практиката:

Тук се пише на разбираем език за нещата от живота, с които гражданите се сблъскват най-често

Съвет:

Информацията не е достатъчна, за да водите успешно сами съдебни процеси. Търсете навреме професионална помощ

Апостил

АПОСТИЛ – заверка и легализация на документи

Какво е апостил?

Апостилът означава заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е унифициран начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. В България той се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция, сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г.  Снабден с апостил, документът се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата – страна по конвенцията, където документът ще се представя.

Казуси от практиката:

Съвет:

Развод

Споразумението преди развод по взаимно съгласие

Дългогодишната ми практика като бракоразводен адвокат показва , че много разводи започват с добрата воля на съпрузите да се разделят по „взаимно съгласие „ , но в последствие нещата се усложняват, ако съпрузите не съумеят да постигнат единомислие по въпросите ,  които следва да бъдат уредени в Споразумението по чл. 51 от Семейния Кодекс. Предварителното принципно съгласие по основните въпроси, залегнали в този документ, гарантира успешното провеждане на един бракоразводен процес.

Казуси от практиката:

Съвет: