СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДОВКАТСКА КАНТОРА

Компетентна правна помощ в областта на гражданското, търговското, международното частно право и правото на Европейския съюз

Най-търсените услуги

Специализирана адвокатска кантора в областта на гражданското, търговското, международното частно право и правото на Европейския съюз

Image

Трансгранично събиране на вземане

Image

Имуществени отношения с международен елемент

Image

Международно семейно право

Image

Трансгранично наследяване

Image

Жалби до ЕСПЧ в Страсбург

Image

Отговорност на държавата за вреди

Още

Image

Търговски арбитраж

Image

Регистрация на търговски дружества

Image

Европейска заповед за запор на банкови сметки

Image

Европейска заповед за плащане

Image

Европейско изпълнително основание

Image

Европейска процедура по искове с малък материален интерес

Адвокатска кантора

Адвокатска кантора Биляна Симеонова & Партньори е сред водещите адвокатски кантори, с над 18 годишна успешна практика в редица сфери на правото. Кантората се грижи за интересите на много физически и юридически лица. Радва се на доверието на стотици клиенти и на безупречна професионална репутация пред колегите и институциите.