НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО

  • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
  • Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
  • Приемане и отказ от наследство;
  • Изготвяне на завещание;
  • Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
Image