СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

  • Представителство и посредничество при събиране на вземания;
  • Преговори с цел погасяване на задължения;
  • Посредничество в търговски спорове по неизплатени задължения;
  • Представителство при съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник;
  • Представителство по искови съдебни производства;
  • Представителство при изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;
  • Представителство при обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани, налагане на запор върху сметки или други подходящи мерки;
Image