ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  • Европейско изпълнително основание;
  • Издаване на европейска заповед за плащане;
  • Европейска процедура по искове с малък материален интерес. Издаване на изпълнителен лист въз основа на решение по европейска процедура за искове с малък материален интерес;
  • Издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки. Изпълнение на европейска заповед за запор на банкови сметки в България и чужбина;
  • Правно консултиране при трансгранично наследяване;
  • Издаване на европейско удостоверение за наследство;
  • Отговорност на държавата за вреди, причинени от върховните съдилища в резултат от нарушаване правото на Европейския съюз
Image