ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

  • Първоначална информация относно правните, политически и икономически условия, влияещи върху конкретната чуждестранната инвестиция
  • Избор на правилната правна и данъчна структура
  • Регистрация на търговски дружества
  • Смесени дружества
  • Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания
  • Правен анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически аспекти на инвестицията
  • Преговори
Image