ГРАЖДАНСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

  • Правни консултации по гражданскоправни въпроси;
  • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданскоправни дела;
  • Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;
  • Изготвяне на договори по ЗЗД – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;
  • Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива;
Image

Кантората има опит и добри резултати в областта на гражданското и облигационното право.

За всякакви въпроси, свързани с застрахователното право, не се колебайте да се свържете с нас.