ЕКИП

Image

Адвокат Биляна Симеонова

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
От февруари 1999 година – февруари 2000 година съдебен кандидат в Русенски окръжен съд.
През 2000 година основава адвокатска кантора „БИЛЯНА СИМЕОНОВА И ПАРТНЬОРИ„

ПРАКТИКА:
Гражданско и търговско право, Международно частно право и процес, Право на Европейския съюз, процесуално представителство

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, немски, английски

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

- Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе
- МАГИСТЪР ПО ПРАВО - РУ „Ангел Кънчев”, Юридически факултет
- Международна магистърска програма „ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Международната магистърска програма е организирана съвместно от СУ „Св. Климент Охридски“ и Университетите на Лотарингия и Страсбург, Франция, в партньорство с юридическите факултети на университетите на Брюксел и Люксембург и с участието и на преподаватели от Франция, Белгия, Италия, Германия, Австрия и от Съда на ЕС в Люксембург.
- Специализация по „Право на Европейския съюз“ - Университета на Лотарингия и Университета на Страсбург

МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА, Стопанска академия „ Д.А. Ценов” – Свищов, Специалност: Финансов мениджмънт. Професионалните й познания по икономика й помагат да предложи на своите клиенти договорни клаузи и решения, които са съобразени с данъчните закони и добрата счетоводна практика. Ако проблемът се окаже извън нейната компетентност, има готовност за съвместна работа с дипломирани експерт-счетоводители и могат в екип да постигнат най-добрия за клиента резултат.

- Следдипломна квалификация по „Право на Европейския съюз“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
- Задълбочено обучение по „Право на Европейския съюз“, организирано от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.
- Курс „Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания“.
- Курс „Права на човека по Европейската конвенция за правата на човека“.
- Обучение на тема: „Специфични аспекти на правата по член 8 от ЕКПЧ“.
- Специализирано обучение по вещно право, организирано от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Image

Адвокат Светлена Колева-Василе

ОБРАЗОВАНИЕ:

МАГИСТЪР ПО ПРАВО:
- РУ „Ангел Кънчев”, Юридически факултет
- Graduate Diploma in Law, University of Westminster, London, UK

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
- Съдебен кандидат в Русенски окръжен съд
- Вписана като адвокат в Русенска адвокатска колегия

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, английски

Image

Адвокатски сътрудник–Деница Лазарова

ОБРАЗОВАНИЕ:
- Немска гимназия „Фридрих Шилер“ - Русе

МАГИСТЪР ПО ПРАВО:
- РУ „Ангел Кънчев”, Юридически факултет

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
- Съдебен кандидат в Русенски окръжен съд

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, немски, английски