ТРАНСГРАНИЧНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕ

  • Предоставяне на услуги и представителство при трансграничното събиране на вземания, както на чуждестранни лица, имащи вземания в България, така и на български физически и юридически лица с вземания в чужбина;
  • Европейско изпълнително основание;
  • Издаване на европейска заповед за плащане;
  • Европейска процедура по искове с малък материален интерес;
  • Обезпечителни производства във връзка с трансгранично събиране на вземания, като запори на банкови сметки в чужбина и други подходящи мерки;
  • Издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки;
Image