Как се признава и допуска изпълнението на чуждестранни решения и други актове на държави извън Европейския съюз

Как се признава и допуска изпълнението на чуждестранни решения и други актове на държави извън Европейския съюз

В случаите, когато решението е постановено в държава извън Европейския съюз, не е в обсега на правото на Европейския съюз и...

Подкатегории

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account