ЖАЛБИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ

Изготвяне на жалби и процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека в град Страсбург във връзка с нарушения на гарантираните права от Eвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи /ЕКПЧ/.

Image